"KÄNDIS" VERSAR I BIBELNIbland kan det vara svårt att hitta i Bibeln.
Man kan ju inte komma ihåg var allt står......


Men det finns många bra hjälpmedel för att finna det man just letar efter.
En slå upp ett ord i en bibelkonkordans - en biblisk ordbok, är ett sätt,
att gå in på en hemsida med sökmotor för bibeltexter är ett annat. (Ex. Svenska Folkbibeln, och Crosswalk.)

Eller så kan du ju kika här, på den här hemsidan...!
Här nedan finns en liten lista på välbekanta bibelsammanhang.
Kanske finner du här en genväg till det ställe som du skulle vilja läsa!
 

* Gamla testamentet

Guds första löfte 1 Mos 3:14-15
Tio Guds bud 2 Mos 20:1-17
Välsignelsen 4 Mos 6:22-27Profetior om Jesus:
Jesaja 9:1-7 Fridsfursten
 Sakarja 9:9 Ska rida in på åsnan
Messias ska födas i  i Betlehem Mika 5:2-4
Fridsfursten Jes 9:1-7
Messias - den smorde Jes 61:1-2
För trettio silvermynt Sak 11:12-14
Korsfäst Ps 22:2-19
Gud med oss - Immanuel Jes 7:13-14
Försonaren Jes 52:13-53:12
Han ska ge folken hopp Jes 42:1-9

David och Goliat 1 Sam. 17
Daniel i lejongropen - Dan.
Herdepsalmen Ps 23
Josef i brunnen
Josefs drömmar
Mose på berget
Elia och Baalsprofeterna 1 Kon.18:21-40
Naaman blir helad 2 Kon.5* Nya testamentet

Om Jesus:
Julevangeliet  Luk 2:1-20
Gud blev människa Joh 1:1-18
Avstod från allt Fil 2:5-11
Messias Matt 16:13-20
Rösten från himlen Matt 3:13-17
Guds lamm Joh 1:29
Kommer tillbaka Luk 21:25-33

Bergspredikan Matt 5:1-7:28
 Fader vår Matt 6:9-12
Dubbla kärleksbudet Matt 22:34-39
Missionsbefallningen Matt 28:16-20
Änkans skärv Mark.12:41-44
Marias och Sakarias lovsånger Luk 1:46-79
Kända liknelser Luk 8,10,12,14-20
Den förlorade sonen Luk 15:11-32
Den barmhärtige samariten Luk.10:25-37
Den gyllne regeln Luk. 6:31
Lilla Bibeln Joh.3:16
Kärlekens lov 1 Kor.13
Förlåtelsens ord 1 Joh 1:5-2:2

Den himmelska lovsången Upp 5:6-14
Vi ska se Hans ansikte Upp 22:4-5

 


 

Fler bibelställen kommer så småningom...!

 


Välkommen
till Good-Word
Ingers egen hemsida

Innehåll:

      Hem

Lite personligt

Skafferiet
mat för själen!

Plockmat
från Fars dukade bord

Dagens bibelord

Meditera på Guds ord

Guldkorn ur Bibeln


Underbara psalmer

Varför bli en kristen
för dig som vill veta varför och hur

De första stegen -
för dig som är ny i tronJesu botar!
Helandeunder i Bibeln

Gud gör under!
Mirakler i Gamla Testamentet

Kända bibelställenOm migBesök gärna mina
andra websidor:

www.engodgud.se

biblestudyfornew
believers.com


bibleversesforme.org

www.free-from-depression.orgMaila mig gärna