Tillbaka till Skafferiet
 

ORO OCH BEKYMMER

Det är väl bara att konstatera.....vi människor har  väldigt lätt för att bli oroliga och bekymrade för saker som vi möter. Och det är ju inte så konstigt. Ser man med mänskliga ögon på saker och ting så har vi många anledningar att oroas. Vi kan vara oroliga för vår framtid, för barnens framtid, för hur det ska gå med månadens räkningar, hur det ska gå med jobbet, om jag skall klara av skolan, hur skall det gå med min hälsa...ja, listan kan va lång.

När Jesus tar upp det här ämnet så går han rakt på sak och säger, inte som förslag, utan mer som en befallning: Bekymra er inte för....och så kommer en hel radda med med saker.... med andra ord Jesus slår fast att om vi tror på Honom så behöver inte vi oroa oss för alla dom här sakerna. Han säger att han tar hand om oss. På samma sätt som Gud föder fåglarna och klär liljorna, så vill han ta hand om den som bestämmer sig för att förtrösta på Honom!

Tänk så skönt...det finns någon man fullständigt kan lita på!

Jaha, tänker nån. Det är väl lättare sagt än gjort, att bara sluta bekymra sig! Det är så mycket som jag oroar mig för, och hur ska man kunna släppa det?
Vi är så invanda med att bekymra oss, så det är nästan omöjligt för oss att tänka sig hur det skulle vara att inte bekymra och oroa sig!

Men nu är det ju så att om Jesus har sagt det, så måste han ju mena att det var möjligt,  eller hur?
Inte säger han väl sånt som inte har nån mening för oss, och inte ber han väl oss göra sånt som vi inte kan klara av?

Jag är övertygad om att du och jag kan gå genom livet utan att göra oss en massa bekymmer . Men det funkar inte om vi litar på oss själva. Inte heller om vi litar på omständigheter, och konjunkturer, och politiker (inget ont om dom...), utan bara på om vi litar på Gud!

Så här säger Jesus i Johannes evangelium:

Joh 15:7
Om I förbliven i mig, och mina ord förbliva i eder,
så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder.

Om vi förblir i Hans ord....Vad menas med att förbli? (Ordet används flera gånger i det här kapitlet, om jag kommer ihåg rätt så är det hela 8 ggr.) Ja, det är inte så svårt att förstå...att förbli i Jesus är att förbli i hans ord. Att läsa ordet, men inte bara det; att tugga på det, meditera på det, att få in det i hjärtat.

Jag tror att det är här vi missar det så många gånger. Vi tror att Gud bara ska komma, svisch från himlen och sen så är bönesvaret där. Sen är alla problem lösta. Men du har säkert märkt att så funkar det inte. Gud samverkar med oss, och han verkar genom att vi tror på Guds ord! Utan tro kan ingen behaga Gud står det! Heb 11:6

Vi behöver bli ett med vad Guds ord säger, och då kan vi be om vad vi vill och vi ska få det!
För om ordet är i vårt hjärta,
 så tvivlar vi inte på att det kan vara möjligt!

Du vet, Gud älskar oss så oerhört mycket! Skulle vi fatta Guds otroliga omsorg om oss, så skulle vi aldrig tvivla på att vill hjälpa oss. Det skulle bara vara så  självklart för oss! Men nu har vi istället så mycket negativa tankar i huvudet, så mycket som vi "mediterar" på som kan gå fel, och det får oss omedelbart att bli oroliga och stressade.


          

Läs och meditera på Guds ord om Hans omsorg om dig,
och du kommer att upptäcka att du inte behöver bekymra dig!
Här följer några, men Bibeln är full av löften till dig och mig!


Därför säger jag eder: Gören eder icke bekymmer för edert liv, vad I skolen äta eller dricka, ej heller för eder kropp, vad I skolen kläda eder med. Är icke livet mer än maten, och kroppen mer än kläderna? 26 Sen på fåglarna under himmelen: de så icke, ej heller skörda de, ej heller samla de in i lador; och likväl föder eder himmelske Fader dem. Ären I icke mycket mer än de? 27 Vilken av eder kan, med allt sitt bekymmer, lägga en enda aln till sin livslängd? 28 Och varför bekymren I eder för kläder? Beskåden liljorna på marken, huru de växa: de arbeta icke, ej heller spinna de; 29 och likväl säger jag eder att icke ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem. 30 Kläder nu Gud så gräset på marken, vilket i dag står och i morgon kastas i ugnen, skulle han då icke mycket mer kläda eder, I klentrogne? 31 Så gören eder nu icke bekymmer, och sägen icke: ‘Vad skola vi äta?’ eller: ‘Vad skola vi dricka?’ eller: ‘Vad skola vi kläda oss med?’ 32 Efter allt detta söka ju hedningarna, och eder himmelske Fader vet att I behöven allt detta. 33 Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder. 34 Gören eder alltså icke bekymmer för morgondagen, ty morgondagen skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.»

Matteus evangelium 6:25-34

Och»kasten alla edra bekymmer på honom», ty han har omsorg om eder.
1 Petr 5:7

 Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den såsom världen giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda.
Johannes evangelium 14:27

»Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron ock på mig. 2 I min Faders hus äro många boningar; om så icke voro, skulle jag nu säga eder att jag går bort för att bereda eder rum. 3 Och om jag än går bort för att bereda eder rum, så skall jag dock komma igen och taga eder till mig; ty jag vill att där jag är, där skolen I ock vara.

Johannes evangelium 14:1-3

Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse. 7 Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus. 8 För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas-tänken på allt sådant.
Filipperbrevet  4:6-7

Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.
Filipperbrevet  4:13

Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått
och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven.
Filipperbrevet  4:19

Varen frimodiga och oförfärade, frukten icke och varen icke förskräckta för dem; ty HERREN, din Gud, går själv med dig; han skall icke lämna dig eller övergiva dig.»
5 Mos. 31:6

Citaten är från 1917 års översättning.

Läs gärna Folkbibeln som har ett
litet enklare och modernare språk:

Svenska Folkbibelns översättning

 

På denna sida kommer bakgrunder och  clipartbilder från:

 

Tillbaka till skafferiets förstasida