Tillbaka till Skafferiet

 

Frihet


Gud har kallat oss att leva i frihet! Allt som nånsin kan binda oss har han köpt oss fria från på Golgata. Alla ok och bördor vill han lyfta av oss..

Varje människa blev i syndafallet en slav att göra det som hör till den fallna naturen.
 Även om vi inte vill synda så gör vi det i alla fall.
Vi är bundna, säger Bibeln. Synden gär varje människa till en fånge,
 men frälsningen i Jesus Kristus gör oss fria!
Och den som Sonen gör fri, blir verkligen fri!
Fri att bli allt det som Gud tänkt om oss!

   

Läs och ta till dig:

För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder.
Gal. 5:1
 


Och han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. 16 Så kom han till Nasaret, där han var uppfödd. Och på sabbatsdagen gick han, såsom hans sed var, in i synagogan: och där stod han upp till att föreläsa. 17 Då räckte man åt honom profeten Esaias’ bok; och när han öppnade boken, fick han se det ställe där det stod skrivet: 18 »Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig. Han har satt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet 19 och till att predika ett nådens år från Herren.» 20 Sedan lade han ihop boken och gav den tillbaka åt tjänaren och satte sig ned. Och alla som voro i synagogan hade sina ögon fästa på honom. 21 Då begynte han tala och sade till dem:» I dag är detta skriftens ord fullbordat inför edra öron.  
Luk 4:16-21

 

 

 Då sade Jesus till de judar som hade satt tro till honom:» Om I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina lärjungar; 32 Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.» 33 De svarade honom:» Vi äro Abrahams säd och hava aldrig varit trälar under någon. Huru kan du då säga: ‘I skolen bliva fria’?» 34 Jesus svarade dem:» Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Var och en som gör synd, han är syndens träl. 35 Men trälen får icke förbliva i huset för alltid; sonen får förbliva där för alltid. 36 Om nu Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria.Joh 8:31-36

2 Ko 3:17
Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet

 

Texterna är från 1917 års översättning
Läs gärna den här översättningen som är lättare att förstå:

Svenska Folkbibelns översättning